لۇنا خىمىيىلىك بۇيۇملىرىنى قارشى ئالىمىز! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ئانتىبىئوتىك دورىلار

1
1
API مەھسۇلات ئىسمى CAS NO. تۈرگە ئايرىش
Meropenem 4AA: 4-Acetoxy-2-azetidinone 28562-53-0 ئانتىبىئوتىك دورىلار 
Meropenem MAP (Beta-Methyl vinyl فوسفات) 90776-59-3 ئانتىبىئوتىك دورىلار