لۇنا خىمىيىلىك بۇيۇملىرىنى قارشى ئالىمىز! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

Nucleoside

1
2
1
Serial No. مەھسۇلات ئىسمى CAS No. Classfication
1 N1-Methylpseudouridine 13860-38-3 Nucleoside
2 Pseudouridine 1445-07-4 Nucleoside
3 3′-O-Methylguanosine 10300-27-3 Nucleoside
4 2′-Deoxyadenosine 958-09-8 Nucleoside
5 2'-Deoxycytidine 951-77-9 Nucleoside
6 2'-Deoxyuridine 951-78-0 Nucleoside
7 2'-Deoxyguanosine 961-07-9 Nucleoside
8 2,2'-O-Cyclouridine 3736-77-4 Nucleoside
9 2'-O-Methyluridine 2140-76-3 Nucleoside
10 2'-دېئوكسىمىتسىمىن- 5'- مونوفوسفات دېزىن تۇز 33430-62-5 Nucleoside
11 2'-دېئوكسىئۇرىدىن -5'-مونوفوسفاتىدسىد تۇز 42155-08-8 Nucleoside
12 2'-دېئوكسىگۇئېنوزىن- 5'-مونوفوسفات دېسسىي تۇز 33430-61-4 Nucleoside
13 2′-دېئوكسىدېنوزىن -5′-مونوفوسفات ناترىي تۇزى 2922-74-9 Nucleoside
14 2′-دېئوكسىدېنوزىن -5′-مونوفوسفات ئەركىن كىسلاتا 653-63-4 Nucleoside
15 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphatefree كىسلاتاسى 1032-65-1 Nucleoside
2
Serial No. مەھسۇلات ئىسمى CAS No. Classfication
16 5′-گانىل كىسلاتاسى ، 7-مېتىل- ، مونوھىدرىد بىلەن 1H- imidazol-1-ylphosphonic كىسلاتاسى ، دىئودىئو تۇز 852155-68-1 Nucleoside
17 N7-methyl-Guanosine-5'-triphosphate-5'-Guanosine 62828-64-2 Nucleoside
18 Guanosine-5'-triphosphate-5'-Guanosine 6674-45-9 Nucleoside
19 N7-methyl-Guanosine-5'-triphosphate-5'-Adenosine 62828-63-1 Nucleoside
20 Guanosine-5'-triphosphate-5'-Adenosine 10527-47-6 Nucleoside